Роз'яснення щодо застосування форми декларації про вибір лікаря.

У зв’язку з численними зверненнями МОЗ України надає роз'ясненнящодо застосування форми декларації про вибір лікаря, який надає
первинну медичну допомогу.

Наказом МОЗ України від 19.03.2018 року № 503 (далі - Наказ № 503)була затверджена форма декларації про вибір лікаря, який надає первиннумедичну допомогу (далі- декларація). Наказом МОЗ України від 29.05.2018року № 1023 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018року № 503» (далі - Наказ № 1023) форма декларації була викладена в новійредакції.

Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'язатверджений постановою Кабінету Міністрів в України від 25.04.2018 року№411 (далі - Порядок).

Згідно з Порядком, у разі зміни технічних вимог у системі, приведенняу відповідність з новими технічними вимогами забезпечується протягомвстановленого строку про затвердження таких вимог. Внесення доелектронної       системи декларації за новою формою може бути реалізованопісля завершення впровадження оновлених технічних вимог.

До моменту приведення у відповність до нових технічних вимогдекларація заповнюється та вноситься в електронну систему запопередньою формою, затвердженою Наказом № 503. Після впровадженнятехнічної можливості     внесення декларацій за формою, затвердженоюНаказом № 1023, подавати повторно раніше внесені декларації за новоюформою не вимагається. Внесення декларацій за новою формою в редакціїНаказу № 1023 розпочнеться після її технічного впровадження.

Просимо проінформувати про вищезазначене заклади охорони здоров’ята фізичних осіб-підприємців, які одержали ліценцію на право провадженнягосподарської діяльності з медичної практики.