Рекомендації МОЗ України щодо участі громадськості у формуванні госпітальних рад

Відповідно до основ законодавства України про охорону здоров’я та нормативно-правових актів, затверджених Кабінетом Міністрів України, у більшості регіонів розпочато другий етап госпітального процесу – створення госпітальних рад.Госпітальна рада є дорадчим органом, членами якої є представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад.

Ефективний розвиток госпітальних округів вимагає активного залучення громадськості до цього процесу, а також максимального рівня прозорості та відкритості в роботі госпітальних рад. В окремих регіонах представники громадськості не залучаються до процесу обговорення та участі у формуванні рад.

В зв’язку з цим МОЗ України рекомендує у процесі формування госпітальних рад та в їх подальшій роботі:

- активно інформувати населення громади і відповідні громадські організації про рішення щодо делегування представників у госпітальні ради та критерії їх відбору, залучати громадських активістів до обговорення та прийняття цих рішень;

- прозоро оприлюднювати інформацію про формування госпітальних рад та їх діяльність, зокрема публікувати протоколи їх засідань та створювати можливості для їх громадського обговорення;

- заздалегідь інформувати громадськість про час та місце засідань госпітальних рад та очікуваний план їх роботи, сприяти участі у засіданнях громадських активістів та експертів;

- активно залучати експертів для прояснення та опрацювання проблемних питань;

- сприяти поширенню незалежної оцінки діяльності госпітальних рад, наданої експертною спільнотою та громадськими активістами.

Розвиток госпітального округу є складним політичним і технічним завданням, що потребує ефективної співпраці між районами, містами та ОТГ. Госпітальна рада має стати координатором такої співпраці та консолідації зусиль.