ДОРОЖНЯ КАРТА

розвитку охорони здоров’яу Херсонській області на 2020 – 2022 роки

(проект)

Стан На теперішній час в області,як і в Україні, спостерігаються негативні демографічні тенденції:чисельність населення скорочується вже протягом двадцяти років. Негативну динаміку, насамперед, спричинили несприятливі соціально-економічні умови життєдіяльності та погіршення стану здоров’я, наслідком чого стало суттєве зниження народжуваності, збільшення показника смертності, від’ємне сальдо міграції.

На початку 2019 року в області проживало 1045,5 тис. осіб, за останні п’ять роківспостерігаються втрати населення від 4,591 тис. осіб у 2014 році до 8,668 тис. осіб у 2018 році. Доросле населення складає 81,5%. Наявність дитячого населення менше 20% свідчить про продовження старіння населення регіону. З 2016 року знижується показник народжуваності з 11,5 до 8,7 на 1000 осіб населення у 2018 році (по Україні у 2018 році – 8,7). Показник смертності населення зростає з 2014 року з 15,1 на 1000 осіб населення і складає 15,5 на 1000 осіб населення у2018 році (по Україні у 2018 році – 14,8). Природний приріст населення області залишається негативним і становить 6,8 на 1000 осіб населення у 2018 році проти показника 2014 року – 3,9 (по Україні у 2018 році – 6,1). Показник малюкової смертності знизився з 8,34 на 1000 народжених живими у 2014 році до 8,09 у 2018 році (по Україні на 1000 народжених живими у 2018 році – 7,1).

Показник поширеності хвороб у 2018 році склав 1711,6 проміле, показник захворюваності населення області у 2018 році– 508,9 проміле.Найбільшу питому вагу у структурі поширеності хвороб займають хвороби серцево-судинної системи, які складають 574,47 випадку на 100 тис. населення; злоякісні новоутворення –400,2 випадку на 100 тис. населення; бронхо-легеневі                   хвороби – 292,57 випадку на 100 тис. населення; туберкульоз – 65,7 випадку на 100 тис. населення.

Найбільшу питому вагу у структурі поширеності захворювань займають хвороби серцево-судинної системи – 33,6%, органів дихання – 17,1% та органів травлення – 10,8%.

Основні причини смертності населення області –смертність, обумовлена серцево-судинними захворюваннями – 945,7 випадку на 100 тис. населення, онкологічними захворюваннями – 186,6 випадку на 100 тис. населення, бронхо-легеневими захворюваннями – 27,7 випадку на 100 тис. населення, захворюваннями на туберкульоз – 12,2 випадку на 100 тис. населення.

Ситуація з медичними кадрами, особливо в сільській місцевості, які в цілому по Україні, залишається складною.

Забезпеченість лікарями становить 29,5на 10 тис. населення. Укомплектованість закладів охорони здоров’я лікарями по області – 68,5%, в точу числі обласних закладів – 66,0%, міських – 77,7%, центральних районних лікарень – 60,1%, центрів первинної медико-санітарної допомоги – 56,3%.

Показник укомплектованості лікарямисільських лікарських амбулаторій – 39,5%. Рівень укомплектованості закладів охорони здоров’я області молодшими медичними працівниками з медичною освітою становить 80,0%.

Потреба в лікарях – 1339 осіб, у молодших медичних працівниках – 1721 особа.

Стратегічна перспектива

Показник

2018рік

2022 рік

Рівень   народжуваності, немовлят на 1000 населення

8,7

9,7

Середня очікувана тривалість життя, років

70,51

73,00

Зниження захворюваності на серцево-судинні захворювання, на 100 тис. населення

574,5

570,0

Зниження захворюваності на злоякісні новоутворення, на 100 тис.населення

400,2

395,0

Зниження захворюваності на хвороби органів дихання, на 100 тис.населення

209,0

205,0

Зниження захворюваності на туберкульоз, на 100 тис.населення

65,7

59,0

Укомплектованість закладів охорони здоров’я (далі ЗОЗ) лікарями, %

66,7

85,0

Стратегічні цілі розвитку охорони здоров’я в області:

1.Завершення автономізації закладів охорони здоров’я області.

2.Підключення до центрального компоненту бази е-Health.

3.Забезпечення закладів охорони здоров’я автоматизованими робочими місцями з підключенням до широкосмугового Інтернету з метою контактування з Національною службою здоров’я України.

4. Забезпечення цілодобового зв’язку з медичними закладами в регіоні за рахунок телемедичних послуг.

5.Збільшення укомплектованості ЗОЗ лікарями.

6.Реорганізація закладів охорони здоров’я.

7. Забезпечення медичною та психологічною реабілітацією усіх верств населення.

8. Зменшення захворюваності на вакцинокеровані інфекції.

9. Недопущення материнської та зниження перинатальної смертності.

Операційні цілірозвитку охорони здоров’я в області:

1.Забезпечення якості, доступності, своєчасності, безперервності надання усіх видів медичної допомоги.

2.Направленість медичного обслуговування на пацієнта.

3.Запровадження механізму програми медичних гарантій «гроші йдуть за пацієнтом».

4.Розвиток громадського здоров’я в області.

Кроки реалізації дорожньої карти:

1. Автономізація медичних закладів.

2. Забезпечення надання телемедичних послугу ЗОЗ вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.

3. Створення регіональних центрів високоспеціалізованої медичної допомоги.

4. Забезпечення лікарями закладів охорони здоров’я за рахунок реалізації обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024роки та впровадження програми «Місцеві стимули медичних працівників».

5. Реалізаціяурядової програми «Доступні ліки».

6. Подальший розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Формування та розвиток Херсонського госпітального округу.

7.Медичната психологічна реабілітаціянаселення області.

8. Розвиток системи громадського здоров’я в області.

9. Здорова дитина – пріоритет у розвитку системи охорони здоров’я.

Крок 1. Автономізація медичних закладів

1.1.Реєстрація закладів охорони здоров’я як комунальних некомерційних підприємств.

В області відповідно до рішень,прийнятих обласною, міськими та районними радами, підлягають автономізації та переведенню на фінансування за програмою медичних гарантій 55 закладів охорони здоров’я, з них:26обласних та 10 міських закладів, 19 центральних районних лікарень.

Станом на 13 грудня поточного року автономізовано 45 закладів охорони здоров’я, або 81,8%, решта 10закладів – у процесі перетворення, в тому числі:

- 3 обласні заклади(грудень 2019 року– Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер, січень 2020 року – КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер», КЗ «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР);

- 6 міських закладів (січень 2020 року –пологовий будинок Суворовського району м. Херсона ім. З.С. Клименко, Херсонська міська стоматологічна поліклініка, Херсонська міська геріатрична лікарня, Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка, Херсонська міська психоневрологічна поліклініка, Херсонська міська протитуберкульозна поліклініка);

- 1 районний заклад (січень 2020 року – КЗ «Олешківська районна стоматологічна поліклініка» Олешківської районної ради Херсонської області).

Заклади охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги забезпечено комп’ютерним обладнанням на 61,5%, у тому числі:

- обласні заклади – 66,5%;

- міські – 57,5%;

- центральні районні лікарні – 59,2%.

Для комп’ютеризації обласних закладів охорони здоров’я планується виділення з обласного бюджету в грудні 2019 року коштів у сумі 850,0 тис. грн та 405 тис. грн на медичну інформаційну систему (далі – МІС) за рахунок перерозподілу медичної субвенції, на І квартал 2020 року – 11332,5 тис. грн.

Ліцензії на провадження діяльності з медичної практики, обігу наркотичних речовин і прекурсорів та акредитації мають усі ЗОЗ відповідно до потреби.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Завершення автономізації закладів охорони здоров’я області– 100%

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), керівники закладів охорони здоров’я (за згодою)

Грудень 2019 року –січень 2020 року

1.2. Реєстрація закладів охорони здоров’я в центральній базіE-health.

Заклади вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги в обов’язковому порядку повинні підключатися до центральної бази E-health. Станом на 13 грудня 2019 року із 46 ЗОЗ підключено до E-health 30 закладів, або 65,2%, у тому числі 58,8% обласних, 40,0% міських закладів та 84,2% центральних районних лікарень.

Планується підключення16 закладів охорони здоров’я до січня                             2020 року, в тому числі:

- обласних – 7 (грудень 2019 року – КНП «Новотроїцька обласна туберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради, КНП «Обласна лікарня «ХОСПІС» Херсонської обласної ради, січень 2020 року – КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»,Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер, КНП «Новозбур’ївська обласна туберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради, КНП«Новоолександрівський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Херсонської обласної ради, КНП «Новомаячківський дитячий психоневрологічний санаторій «Надія» Херсонської обласної ради);

- міські – 6 (січень 2020 року – пологовий будинок Суворовського району м. Херсона ім. З.С. Клименко, Херсонська міська геріатрична лікарня, Херсонська міська стоматологічна поліклініка, Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка, Херсонська міська психоневрологічна поліклініка, Херсонська міська протитуберкульозна поліклініка);

- центральні районні лікарні – 3 (грудень 2019 року – КНП «Горностаївська центральна районна лікарня», КНП «Іванівська центральна районна лікарня»,січень 2020 року – КЗ «Олешківська районна стоматологічна поліклініка» Олешківської районної ради Херсонської області).

Медичними інформаційними системами забезпечено 63,0% ЗОЗ, у тому числі обласні – 40,0%, міські – 60,0%, центральні районні лікарні 89,0%.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Підключення до центрального компоненту бази е-Нealth–100%

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я (за згодою)

Грудень 2019 року – січень 2020 року

1.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я автоматизованими робочими місцями з підключенням до широкосмугового Інтернету з метою контактування з Національною службою здоров’я України.

Станом на 11 грудня 2019 року в обласних ЗОЗ у наявності                                    1479 комп’ютерів, що становить 66,5% від потреби. Міські лікарні забезпечено на 56,0%, центральні районні лікарні – на 59,2%. Потреба у комп’ютерах обласних закладів становить 745 шт., міських – 647 шт., центральних районних лікарень – 532 шт.

Підключено до широкосмугового Інтернету 2400 комп’ютерів із 3072 (78,1%).

Загальний стан готовності ЗОЗ Херсонщини до контактування з НСЗУ:

-  кількість закладів – 47;

-  підключення до МІС – 59,04%;

-  реєстрація в е-Health –63,83%;

-  автономізація – 86,17%;

-  наявність КЕП(кваліфікований електронний підпис) – 48,14%;

-  комп’ютеризація – 42,82%;

-  ліцензія на наркотики – 47,47%;

-  ліцензія на медичну практику – 55,45%;

-  загальна готовність – 50,37%.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення закладів охорони здоров’я автоматизованими робочими місцями з підключенням до широкосмугового Інтернету з метою контактування з НСЗУ – 100%

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації,голови районних державних адміністрацій,

міські голови міст обласного значення (за згодою), керівники закладів охорони здоров’я (за згодою)

Січень 2020 року

Крок 2. Забезпечення надання телемедичних послуг у ЗОЗ вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги

2.1. Організувати в обласних закладах охорони здоров’я кабінети для надання телемедичних послуг (консультацій), а саме:

- КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр»Херсонської обласної ради;

- КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради;

- КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради;

- КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради;

- КЗ Херсонської обласної ради«Херсонський обласний онкологічний диспансер».

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення надання телемедичних послуг у закладах охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги

Департамент охорони здоров’я

обласної державної адміністрації, керівники ЗОЗ (за згодою)

Лютий 2020 року

2.2. Створити на базі міських та центральних районних лікарень кабінети телемедичних послуг (консультацій).

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Створити в закладах охорони здоров’я, які надають   вторинну та третинну медичну допомогу,кабінети телемедичних послуг (консультацій)

Районні та міські ради (за згодою), керівники закладів ПМД, ЦРЛ (за згодою)

Січень 2020 року

2.3. Створити на базі КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня»ХОР центр з надання телемедичних послуг (консультацій).

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Запланувати кошти для відкриття кабінетів телемедичних послуг (консультацій) та укомплектуваннякомп’ютером класу PRO+дублюючийкомп’ютер+вебкамера, IP-телефонія, комп’ютерним сховищем матеріалів, високошвидкісним широкосмуговим Інтернетом, програмним забезпеченням, 4 телевізорами 42-дюймовими, оглядовою танарадчою кімнатами,оглядовою апаратурою, меблями, медичними кадрами, робочими місцямикол-центру тощо

Департамент охорони здоров’яобласної державноїадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Херсонська обласна рада (за згодою), КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР (за згодою)

Квітень 2020 року

2.4. Закупити 64 комплекти телемедичногообладнання для забезпечення 25 лікарськихамбулаторій нового будівництва та 21 існуючоїамбулаторії, які не потребуютьбудівельнихробіт.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення телемедичним обладнанням закладів первинної медичної допомоги

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації, КЗ «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР (за згодою)

Січень 2020 року

Крок 3. Створення регіональних центрів високоспеціалізованої медичної допомоги

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Завершення будівельних робіт

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,                                         керівник КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер»

IIІ квартал 2020 року

2. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів для придбання обладнання (лінійний прискорювач, комп’ютерний томограф та інше)

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівник           КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер»

Січень

2020 року

  1. 3. Відкриття південного центру променевої терапії

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,   керівник           КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер»

IIІ квартал               2020 року

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Підготувати лист до Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткових коштів для створення обласного перинатального центру

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

Січень

2020 року

2. Підготувати проект медично-технічного завдання

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

Березень 2020 року

Ціль

Відповідальний

Термін виконання

1. Зниження смертності від серцево-судинних захворюваньна 5%. Поліпшення якості та збільшення тривалості життя пацієнтів

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,           КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

І квартал 2020 року

2. Придбання та введення в експлуатацію ангіографана умовах співфінансування з обласного бюджету

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

І квартал 2020 року

  1. Відкриття обласного центру кардіохірургії

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,             керівник КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

ІІ квартал               2020 року

  1. ідкриттяфілії відділення гемодіалізу КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня»ХОР на базі КНП «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради.

Ціль

Відповідальний

Термін виконання

1.Наближення пацієнтів із хронічною хворобою нирок до надання медичної допомоги для покращення якості та тривалості життя

Херсонська обласна рада(за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР,КНП «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради

ІІ квартал 2020 року

  1. Відкриття філії відділення гемодіалізу КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР на базі КНП «Бериславська центральна районна лікарня»Бериславської районної ради.

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,                             КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР,КНП «Бериславська центральна районна лікарня»Бериславської районної ради

ІІ квартал                 2020 року

Ціль

Відповідальний

Термін виконання

1. Зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Поліпшення якості та збільшення тривалості життя пацієнтів

Новокаховська міська рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради (за згодою)

ІІ квартал 2021 року

2. Придбання ангіографа на умовах співфінансування з бюджету міста Нова Каховка

Новокаховська міська рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради (за згодою)

ІІ квартал 2021 року

  1. Створення реперфузійного центру на базі лікарні інтенсивного лікування КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради за умови придбання ангіографа.

Новокаховська міська рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»Новокаховської міської ради (за згодою)

ІІІ квартал               2021 року

Крок 4.Забезпечення лікарями закладів охорони здоров’я за рахунок реалізаціїобласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024роки та впровадження програми «Місцеві стимули медичних працівників»

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Підготовка лікарів загальної практики – сімейної медицини на медичному факультеті Херсонського державного університету та виділення за рахунок бюджетних коштів ОТГ квартир, земельних ділянок, збільшення заробітної плати через соціальні пакети тощо

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, голови ОТГ (за згодою), керівники ЗОЗ (за згодою)

2020 – 2022 роки

Крок 5. Реалізація урядової програми «Доступні ліки»

Ціль

Відповідальний

Термін виконання

Направлення пропозицій до Міністерства охорони здоров’я України щодо розширення переліку лікарських засобів

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Січень

2020 року

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Розширити мережудо 195 аптечних закладів

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації,голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного значення (за згодою),голови об’єднаних територіальних громад (за згодою)

Грудень 2020 року

Крок 6. Подальший розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Формування та розвиток Херсонського госпітального округу

6.1. Першочергове будівництволікарських амбулаторій (далі – ЛА).

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Першочергове будів-ництво 2 лікарських амбулаторій у сільській місцевості:

Бериславський район – Козацька ЛА ЗПСМ, Великолепетиський район – Рубанівська ЛА ЗПМС

Департамент будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

30 грудня

2019 року

6.2 Будівництво 26 ЛА в сільській місцевості

Ціль

Відповідальний

Термін виконання

Виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2018 року № 755 «Про внесення змін до Плану спроможної мережі закладів охорони здоров’я області з надання первинної медичної допомоги сільським мешканцям,затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 травня 2018 року № 421»:

1. Чорнобаївськалікарська амбулаторія попров. Шкільному, 4 в с. ЧорнобаївкаБілозерського району.

2. Токарівська лікарська амбулаторія по вул. Придніпровській, 81-д ус. ТокарівкаБілозерського району.

3. Білозерська лікарська амбулаторія по вул. Пушкіна, 85ау смт Білозерка Білозерського району.

4. ОльгівськаАЗПСМпо вул. Миру, 32бу   с. ОльгівкаБериславського району.

5. Козацька АЗПСМ по вул. Степовій, б/н, смт Козацьке Бериславського району.

6. БілокриницькаАЗПСМ по вул. Шкільній, 4ав смт Біла Криниця Великоолександрівського району.

7. КалинівськаАЗПСМ по вул. Шкільній, 96в смт КалинівськеВеликоолександрівськогорайону.

8. Архангельська лікарська амбулаторія по вул. Миру, 32б всмт Архангельське Високопільського району.

9. РубанівськаЛА ЗПСМ по       вул. Лікарняній, 1 в с. РубанівкаВеликолепетиського району.

10. Новозбур’ївськаЛА ЗПСМпо вул. Лікарняній, 55в с. Нова Збур’ївкаГолопристанського району.

11. Старозбур’ївськаЛА ЗПСМ по вул.  Комсомольській (Першотравне-вій), 41 вс. Стара Збур’ївкаГолопристанського району.

12. ЩасливцівськаАЗПСМ по                 вул. Миру, 1б в с. Щасливцеве Генічеського району.

13. ЧонгарськаАЗПСМ по                       вул. Шевченка, 68ав с. Чонгар Генічеського району.

14. Іванівська лікарська амбулаторія по вул. Українська, 24в с.Іванівка Іванівського району.

15. АгайманськаАСПЗМ по вул. Садового, 2а в с. Агаймани Іванівськогорайону.

16. РоздольненськаЛА ЗПСМ по вул. Садовій, 1а в с. Роздольне Каланчацького району. 

17. Зеленопідська лікарська амбулаторія по вул. Перекопській, 1б в с. Зелений Під Каховського району.

18. ЛюбимівськаАЗПСМ по вул. Мелітопольській, 91дв смт ЛюбимівкаКаховського району.

19. Вербівська лікарська амбулаторія по вул. Зелена, 1в с. Верби Нижньосірогозькогорайону.

20. Сиваська лікарська амбулаторія по вул. Миру, б/н, в смт Сиваське Новотроїцького району.

21. Тарасівська лікарська амбулаторія по вул. Поштовій, 2ав с.Тарасівка Олешківського району.

22. Великокопанівська лікарська амбулаторія повул. Радянській, 10ав с. Великі Копані Олешківського району.

23. НовомиколаївськаАЗПСМ по вул. Поштовій, 60 в с. НовомиколаївкаСкадовського району.

24. ЛазурненськаАЗПСМ повул. Центральній, 53 в смт Лазурне Скадовського району.

25. Магдалинівська лікарська амбулаторія по вул. Молодіжній, 17 в

с. МагдалинівкаЧаплинськогорайону.

26. ЗалізнопортськаЛАЗПСМ по вул. Шкільна, 45б в с. Залізний ПортГолопристанського району

Департамент будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

2020 рік

6.3. Формування Херсонського госпітального округу.

Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України порядку створення госпітальних округів в Україні у новій редакції, в тому числі на Херсонщині, Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації буде сформовано склад учасників Херсонського госпітального округу та госпітальної ради і розроблено перспективний план розвитку закладів охорони здоров’я округу.

Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації погоджено з Міністерством охорони здоров’я України перелік багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (далі – БЛІЛ)першого та другого рівнів, до складу якого входять:

БЛІЛ ІІ:

1. КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»Херсонської міської ради.

2. КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня»Херсонської обласної ради.

3. КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»Херсонської обласної ради.

4. КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради.

БЛІЛ І:

1. КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша»Херсонської міської ради.

2. КНП «Скадовська центральна районна лікарня» Скадовської районної ради.

3. КНП «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради.

4. КНП Генічеська центральна районна лікарня Генічеської районної ради Херсонської області.

5. КП «Голопристанська центральна районна лікарня».

ЛІКАРНІ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ (ЛПЛ):

1. КНП «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» Херсонської обласної ради.

2. КНП «Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради.

3. КНП «Новотроїцька центральна районна лікарня» Новотроїцької районної ради Херсонської області.

4. КП «Олешківська центральна районна лікарня» Олешківської районної ради Херсонської області.

ЛІКАРНЯ ХОСПІСНОЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ:

КНП «Обласна лікарня «ХОСПІС» Херсонської обласної радина 100 ліжок.

РЕАБІЛІТАЦІЯ

КНП «Обласна лікарня відновного лікування»Херсонської обласної ради.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Створити госпітальну раду Херсонського госпітального округу

Заступник голови обласної державної адміністрації з профільного питання, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

І квартал 2020 року

2. Розробити перспективний план розвитку Херсонського госпітального округу

Заступник голови обласної державної адміністрації з профільного питання, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

I квартал 2020 року

3. Подальша перспектива розвитку Херсонського госпітального округу.

БЛІЛ ІІ:

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня

ім. О.С. Лучанського» ХМР;

КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР;

КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР;

КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради.

БЛІЛ І:

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» ХМР;

КНП «Скадовська центральна районна лікарня» Скадовської районної ради;

КНП «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради;

КНП   Генічеська центральна районна лікарняГенічеської районної ради Херсонської області;

КП «Голопристанська центральна районна лікарня»

Заступник голови обласної державної адміністрації з профільного питання, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я (за згодою)

I – ІІквартали 2020 року

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»для дотримання нормативу доїзду (10 хв. – у місті, 20 хв. – у сільській місцевості) необхідно розширення мережі пунктів постійного базування бригад екстреної медичної:

- с. ГаврилівкаНововоронцовського району;

- с. Чкалове Новотроїцького району;

- с. Сиваське Новотроїцького району;

- с. Великі Копані Олешківського району;

- с. Нова Маячка Олешківського району;

- с. Високе Бериславського району;

- с. Новогригорівка Генічеського району;

- с. ДобропілляГолопристанського району;

- с. ЧулаківкаГолопристанського району;

- с. Велика БлаговіщенкаГорностаївського району;

- с. НовокиївкаКаланчацького району;

- с. Семенівка Каховського району;

- с. Верби Нижньосірогозького району;

- с. НовомиколаївкаСкадовського району;

- с. Благодатне Скадовського району;

- м. Таврійськм. Нова Каховка

Департамент охорони здоров’яобласної державної адміністрації, сільські, голови об’єднанихтериторіальних громад (за згодою), керівники закладів (за згодою)

2020 – 2022 роки

6.5. Оптимізація та реорганізаціязакладів охорони здоров’я, що дозволить стати фінансовоспроможними.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Приєднання до КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради – КНП «Новотроїцька обласна туберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради,

КНП «Новозбур’ївська обласна туберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради, протитуберкульозного відділення КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Херсонської обласної ради, Херсонської міської протитуберкульозної поліклініки

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

2. Приєднання до КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР – КНП «Обласна дитяча туберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради, дитячого відділення КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Херсонської обласної ради

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

 

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

4. Приєднання до КНП «Херсонський обласний дитячий пульмонологічний санаторій «Дніпро» Херсонської обласної ради – КНП «Новоолександрівський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Херсонської обласної ради, КНП «Новокаховський обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій «Дружба» Херсонської обласної ради

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

- Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер;

- Херсонська міська стоматологічна поліклініка;

- Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка;

- КЗ «Олешківська районна стоматологічна поліклініка» Олешківської районної ради Херсонської області

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Херсонська міська рада (за згодою), Олешківська районна рада (за згодою), керівники закладів (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

- КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня

ім. Г.І. Горбачевського» ХОР;

- КНП «Херсонський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» ХОР;

- КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради

Херсонська обласна рада (за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівники закладів (за згодою)

I квартал

2021 року

Крок 7. Медична та психологічна реабілітація населення області

7.1.Медична реабілітація проводиться також у КНП «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради, що надає комплексне стаціонарно-реабілітаційне лікування опорно-рухового апарату для осіб, постраждалих від збройного конфлікту на сході країни, пацієнтів (доросле та дитяче населення), які перенесли захворювання, що обмежують їхню життєдіяльність в суспільстві. На базі неврологічного, хірургічного та фізіотерапевтичного відділень:

- електролікування;

- магнітотерапія;

- ультразвукова терапія;

- лазеротерапія;

- ударно-хвильова терапія;

- тракційно-комп’ютерне витяжіння;

- лікувальна фізкультура;

- механотерапія;

- кінезіотерапія;

- інгаляційна терапія.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення медичною реабілітацією усіх верств населення

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Постійно

Крок 8. Розвиток системи громадського здоров’я в області

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Розробити та затвердити обласну програму щодо громадського здоров’я

Херсонська обласна рада(за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я» ХОР(за згодою)

ІІ квартал

2020 року

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Приєднання ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» до КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я» ХОР

Херсонська обласна рада(за згодою), Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я» ХОР (за згодою)

ІІ квартал

2020 року

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

Досягнення показників охоплення профілактичними щепленнями на вакцинокеровані інфекції до 95%

Експерти ВООЗ(за згодою), КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров’я» ХОР (за згодою)

2020 – 2022 роки

Крок 9. Здорова дитина – пріоритет у розвитку системи охорони здоров’я.

9.1. На сучасному етапі однією з найважливіших умов збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління, запобігання зростанню захворювань органів травлення і харчових отруєнь є достатнє забезпечення збалансованим раціональним харчуванням, якісними та безпечними харчовими продуктами,організація належних і безпечних умов харчування дітей в організованих колективах.

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Розробити програму щодо здорового харчування дітей з метою зниження показника захворюваності органів травлення (24,8 випадку на 1000 дітей)на 15%

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області(за згодою), Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації,Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

І квартал

2020 року

2. Подальший розвиток центру планування сім’ї

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР

2020 рік

3. Охоплення вакцинацією всього дитячого населення (0-18 років)

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, керівники ЗОЗ з надання ПМД(за згодою)

2020 рік

4. Зниження хронічних захворювань у дітей щороку на 1 – 2%

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

2020 рік

Ціль

Відповідальні

Термін виконання

1. Впровадження рекомендацій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо реформування КНП «Херсонський обласний будинок дитини» Херсонської обласної ради

Херсонська обласна рада(за згодою), Херсонська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонський обласний будинок дитини» ХОР (за згодою)

Грудень

2020 року

2. Вирішення питання щодо перетворення КНП «Херсонський обласний будинок дитини» Херсонської обласної радив центр раннього втручання або в центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

Херсонська обласна рада(за згодою), Херсонська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Херсонський обласний будинок дитини» ХОР(за згодою)

2021 – 2022 роки

Директор Департаменту

охорони здоров’я обласної

державної адміністрації                                                         В.КОРОЛЕНКО