У Суворовському районі м. Херсона в 2013 році вперше виявлено 48 випадків раку молочної залози

novf7Проблема онкологічних захворювань молочної залози надзвичайно актуальна в останнє десятиліття в зв’язку зі значною тенденцією до росту захворюваності (показник захворюваності по Херсонській області у 2013році 71,1 на 100 тис.нас).

Для раннього виявлення патології молочної залози, профілактики   занедбаності у Суворовському районі м.Херсона створений мамологічний кабінет на базі поліклініки №2 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня».

У 2013 році мамологом Суворовського району оглянуто 8785 жінок, у тому числі з приводу захворювань 2209 осіб. Диспансерна група лікаря мамолога складає 2527 осіб (патологія групи ризику), яка обстежена і оздоровлена протягом року.

У Суворовському районі м.Херсона в 2013 році вперше виявлено 48 випадків раку молочної залози, з них 31 випадок виявлений активно при профоглядах, що становить 64,6% від загальної кількості, показник вище міського та обласного.

У 40 жінок захворювання виявлено у І-ІІ стадії, що значно покращує прогноз і дає надію на повне одужання.

Кількість занедбаних випадків онкологічної патології молочної залози завдяки активній роботі мамолога і всіх лікарів амбулаторно-поліклінічної мережі в останні роки має тенденцію до зниження і становить у 2013р. по Суворовському району 6 випадків (у2012 -13). Вікова структура осіб, у яких у 2013р. виявлена патологія молочної залози у занедбаній формі наступна: старші 70 років – 4 особи; старші 50 років – 2 особи.

«Досвід роботи мамологічного кабінету поліклініки №2 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» підтверджує аксіому про необхідність регулярних профілактичних оглядів жіночого населення з метою раннього виявлення онкопатології молочної залози, необхідність широкого застосування для скрінінгових оглядів мамографії молочної залози всім жінкам старше 40 років щорічно та проведення активної санітарно-просвітньої роботи»,- зазначила зав. поліклінікою №2 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» Смірнова І.М.