Медична облікова документація

 1. Наказ від 10.07.2007 № 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення".
 2. Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування".
 3. Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності".
 4. Наказ МОЗ України від 17.06.2013 № 511 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378".
 5. Лист ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» від 17.07.2013 № МС-01/35
 6. Наказ МОЗ України від 31.07.2013 № 665 " Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення"
 7. Наказ МОЗ України від 28.07.2014 № 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності"
 8. Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 553 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України та про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року №302" 
 9. Наказ МОЗ України від 15.09.2016 № 970 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення"   

 

Про подання установами і закладами охорони здоров’я області статистичних звітів та оперативної інформації за 9 місяців 2021 року

 

Форми державної статистичної звітності

 

 1. Форма № 20(річна). Звітність «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність з медичної практики за 2020 рік» (нова)
 2. N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу, за 20__ рік"
 3. № 17 "Звіт про медичні кадри за 2020 рік"

Довідники МОЗ

2020

Загальний довідник за 2020 рік

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2020 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2020 рік

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2020 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2020 року

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2020 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2020 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2020 рік

 

 

Довідники МОЗ

2019

 Загальний довідник за 2019 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2019 РІК

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2019 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2019 рік

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2019 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2019 року

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2019 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2019 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2019 рік

 

Довідники МОЗ

2018

Загальний довідник за 2018 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2018 РІК

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2018 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2014-2018 роки

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2018 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2018 року

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини (родова допомога та відомості про новонароджених) протягом 2018 року

Кардіоревматологічна та кардіохірургічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України за 2014-2018 роки

Довідник з дитячої гінекології за 2018 рік

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2018 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2018 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2018 рік

 Довідники МОЗ

2017

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2017 року

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно довідник за 2017 рік

П О К А З Н И К И  ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2017 РОЦІ

Загальний довідник за 2017 рік

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА НАРКОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ І ДІЯЛЬНОСТІ НАРКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 2017 р.

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТI НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ДIЯЛЬНІСТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДIВ УКРАІНИ ЗА 2017 РІК

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХIАТРИЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ У 2017 р.

ПОКАЗНИКИ ДIЯЛЬНОСТI ОНКОЛОГIЧНОЇ, РЕНТГЕНОЛОГIЧНОЇ ТА РАДIОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2017 рік

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2017 році

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС за 2017 рік

Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом за 2017 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2017 РІК

 

Оновлення до програми "Медичні кадри"

Офіційна веб-сторінка - http://www.infomed.ck.ua/

З локального серверу - завантажити.