Медична облікова документація

 1. Наказ від 10.07.2007 № 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення".
 2. Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування".
 3. Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності".
 4. Наказ МОЗ України від 17.06.2013 № 511 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378".
 5. Лист ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» від 17.07.2013 № МС-01/35
 6. Наказ МОЗ України від 31.07.2013 № 665 " Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення"
 7. Наказ МОЗ України від 28.07.2014 № 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності"
 8. Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 553 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України та про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року №302" 
 9. Наказ МОЗ України від 15.09.2016 № 970 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення"   

 

Про подання установами і закладами охорони здоров’я області статистичних звітів та оперативної інформації за 2021 рік

 

Форми державної статистичної звітності

 

 1. Бланки до звіту по сімейній медицини за 2021 рік (ПМД)
 2. Форма № 20(річна). Звітність «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність з медичної практики за 2021 рік» (нова)
 3. N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу, за 20__ рік"
 4. № 17 "Звіт про медичні кадри за 2021 рік"(нова)

 

Довідники МОЗ

 

2021

Загальний довідник за 2021 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2021 РІК

ПОКАЗНИКИ ДIЯЛЬНОСТI ОНКОЛОГIЧНОЇ, РЕНТГЕНОЛОГIЧНОЇ ТА РАДIОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА 2021 РІК

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТI НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ДIЯЛЬНІСТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДIВ УКРАІНИ ЗА 2021 РІК

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Діяльність дитячих обласних лікарень 2010 – 2020 – 2021 рр.

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2021 року

Допомога дітям 2021

Інвалідність дітей 0 -17 років в Україні у 2015-2021 роках

Надання медичної допомоги дітям 0-17 років включно з хворобами системи кровообігу

Надання медичної допомоги дітям 0-17 років включно з хворобами сечостатевої системи

Моніторинг якості надання медичних послуг під час реформування акушерсько-педіатричної допомоги населенню України у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України (2017-2021 рр.)

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2021 рік

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2021 рік

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2021 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2021 рік

 

 

Довідники МОЗ

2020

Загальний довідник за 2020 рік

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2020 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2020 рік

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2020 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2020 року

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2020 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2020 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2021 рік

 

 

Довідники МОЗ

2019

 Загальний довідник за 2019 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2019 РІК

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2019 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2019 рік

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2019 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2019 року

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2019 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2019 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2019 рік

 

Довідники МОЗ

2018

Загальний довідник за 2018 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2018 РІК

Стан надання медичної допомоги сільським жителям на фельдшерсько-акушерських пунктах сфери управління МОЗ України за 2018 рік

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2014-2018 роки

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно за 2018 рік

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2018 року

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини (родова допомога та відомості про новонароджених) протягом 2018 року

Кардіоревматологічна та кардіохірургічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України за 2014-2018 роки

Довідник з дитячої гінекології за 2018 рік

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2018 році

ПОКАЗНИКИ ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2018 РОЦІ

Основні показники з туберкульозу за 2018 рік

 Довідники МОЗ

2017

Моніторинг стану здоров’я матері та дитини MATRIX – BABIES аналітично-статистичний довідник протягом 2017 року

Стан здоров’я дітей 0-17 років включно довідник за 2017 рік

П О К А З Н И К И  ЛIКУВАЛЬНО - ПРОФIЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИХВОРИМ ШКIРНИМИ I ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНI У 2017 РОЦІ

Загальний довідник за 2017 рік

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА НАРКОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ І ДІЯЛЬНОСТІ НАРКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 2017 р.

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТI НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ДIЯЛЬНІСТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДIВ УКРАІНИ ЗА 2017 РІК

ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХIАТРИЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ У 2017 р.

ПОКАЗНИКИ ДIЯЛЬНОСТI ОНКОЛОГIЧНОЇ, РЕНТГЕНОЛОГIЧНОЇ ТА РАДIОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК

Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2017 рік

Діяльність будинків дитини, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2017 році

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС за 2017 рік

Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом за 2017 рік

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЗА 2017 РІК

 

Оновлення до програми "Медичні кадри"

Офіційна веб-сторінка - http://www.infomed.ck.ua/

З локального серверу - завантажити.