Реформування первинної та вторинної ланки


 

Впровадження медичної реформи в Херсонській області


 

Державна політика в сфері охорони здоров'я щодо впровадження медичної реформи на Херсонщині, активно розпочалася з 2012 року і до теперішнього часу, проводиться та удосконалюється мережа закладів охорони здоров'я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), ХОСПІСну та екстрену (швидку) медичну допомогу.

Мережа лікувально-профілактичних закладів області нараховує 90 закладів , у т.ч.:

-         33 обласних;

-         10 міських;

-         19 центральних районних лікарень;

-         24 центрів первинної медико-санітарної допомоги;

-         4 лікарські амбулаторії ЗПСМ.

На теперішній час в області створено 28 об’єднаних територіальних громад, з яких 9мають власні лікувально-профілактичні заклади.

Всього в лікувально-профілактичних закладах області працює   19120 осіб, у т.ч. лікарів–2923 так 7136 молодших медичних працівників з медичною освітою.

Укомплектованість закладів охорони здоров’я області лікарями складає 69,3%, молодшим медичним персоналом з медичною освітою -81,8%, у т.ч. закладів, які надають первинну медичну допомогу – лікарями – 56,1 %, молодшим медичним персоналом з медичною освітою – 83,9%.

Продовжується реформування екстреної (швидкої) медичної допомоги. На даний час в області функціонує 10 станцій, 14 підстанцій та 19 пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги. Створена та функціонує центральна оперативна диспетчерська вперше в Україні з підключенням усіх районів області. Бригади екстреної медичної допомоги забезпечені інтернет - зв’язком та сучасними мобільними терміналами для прийому та фіксації електронних форм виклику пацієнтів.

07.06.2019.2

В рекреаційних зонах області на оздоровчий період ( Скадовському, Голопристанському, Генічеському районах) функціонують пункти тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

В центральній диспетчерській забезпечена 100% фіксація та зберігання викликів пацієнтів та електронний документообіг. Доїзд карет швидкої медичної допомоги до пацієнтів з моменту виклику, складає 10,1 хв. в містах та 20,2 хв. в сільській місцевості.

Екстрена медична допомога населенню надається безоплатно.

Для забезпечення населення своєчасною, доступною та якісною екстреною медичною допомогою, підвищення якості життя, у впродовж 2-х останніх років КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» залучено спонсорську допомогу від Приватбанку та Всеукраїнського благодійного Фонду «Допомогати просто!» у вигляді 10 одиниць сучасних електрокардіографів, а за кошти об’єднаних територіальних громад 4 електрокаріографи. Також, за кошти обласного бюджету придбано 14 одиниць дефібриляторів та за кошти Державного і обласного бюджетів придбано 5 автомобілів (2- тип В «Пежо-Боксер; 2 – тип А-2 «Сітроєн –Джампер»; 1 автомобіль, як гуманітарна допомога в рамках угоди між Урядами та КНР).

Відповідно до законів України від 06 квітня 2017 року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» в області створена та функціонує мережа закладів охорони здоров'я (далі -ЗОЗ) з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню шляхом об'єднання їх у єдину систему, до якої входять 161 лікарськаамбулаторія, як підрозділ та 4 ЛА, як юридичні особи і 348 фельдшерсько-акушерських (фельдшерських) пунктів (далі - ФАП).

Потреба в лікарях загальної практики сімейної медицини складає 168 осіб, терапевтів – 49 та педіатрів – 41; 45 лікарських амбулаторій не забезпечені лікарями, а в 12 ЛА працюють лікарі-сумісники.

Потреба в молодшому медичному персоналі з медичною освітою складає 182 осіб.

Рішенням ХІІІ сесії обласної ради VІІ скликання від 09 червня 2017 року №494 прийнято Регіональну цільову програму «Електронна охорона здоров'я» на 2017-2020 роки з метою суттєвого поліпшення доступності і якості та безперервності надання медичних послуг населенню.

Кількість надавачів первинної медичної допомоги, які автономізувалися складає 31 заклад охорони здоров'я, з яких уклали договори з Національною службою здоров’я України – 28 та 2 – фізичні особи підприємці.

Станом на 06 червня поточного року до центрального компоненту     еHealth підключено 28 центрів ПМД. Заключено 735728 декларацій або 70,35% від населення області.

Обласною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров’я, органами місцевого самоврядування проводяться заходи із забезпечення закладів охорони здоров’я сучасними комп’ютерними технологіями та засобами, необхідними для функціонування електронної охорони здоров’я.

07.06.2019.3

Одним із напрямків реформування медичної галузі є створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання ПМД населенню сільських територій .

Відповідно до закону України від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» та до п. 3 постанови КМУ від 6 грудня 2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», спільним наказом МОЗ України та Мінрегіону від 06 лютого 2018 № 178/24, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 року за № 215/31667 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги (ПМД)», затверджено Порядок формування спроможних мереж (далі - Порядок).

Відповідно до зазначеного Порядку, в області, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 травня 2018 року №421«Про затвердження плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я області з надання первинної медичної допомоги сільським мешканцям» (далі план) і змінами внесеними до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2018 року № 755 « Про внесення зміндо Плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я області з надання первинної медичної допомоги сільським мешканцям,затвердженого   розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 травня 2018 року №421» (далі – розпорядження №755), затверджено план спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги населенню області.

Згідно з зазначеним розпорядженням до Плану спроможної мережі увійшли 167 ЛА. Для забезпечення надання безперервної, доступної,якісної, орієнтованої на пацієнта, первинної медичної допомоги, необхідно побудувати 57 ЛА, у т.ч. першочергово - 26 ЛА; капітально відремонтувати – 42 ЛА, реконструювати – 16 ЛА; не потребують будівельних робіт – 52 ЛА.

У мережі враховані необхідна чисельність населення, забезпеченість лікарями з урахуванням їх потреби у житлі, виділення земельних ділянок під будівництво, наявність документів про право власності на землю, 10% спів фінансування будівництва та придбання телемедичного обладнання.

Створена мережа оптимально змодульована для забезпечення медичного обслуговування населення у сільській місцевості, з урахуванням кількості населення, рівня розвитку інфраструктури, доступності надання медичних послуг, зважаючи на потенційні адміністративні центри спроможних територіальних громад.

На теперішній час в області функціонує мережа закладів охорони здоров’я з надання ПМД у складі 27 ПМД та 4 КНП «ЛА ЗПСМ»:

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» та змінами ( накази Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства від 18 грудня 2018 року №№ 354,355 «Зміни, що вносяться до Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» ) , області виділено 136921 тисяч гривень на першочергове будівництво 26 ЛА, 13000,0 тис грн. на придбання автотранспорту для них та 11939,0 тис грн. на дооснащення 28 ЛА, яківключені до орієнтовного Переліку існуючих комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, що не потребують будівельних робіт, та які відповідають Критеріям, розглянутих та підтриманих членами Комісії Мінрегіонбуду з розгляду пропозицій стосовно формування Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (засідання 30.08.2018 року, протокол №3) медичним обладнанням. Всього області виділено 161860,0 тисяч гривень. На теперішній час придбані та 28 грудня 2018 року вручені 25 службових автомобілів «Рено-Дастер» для лікарів 25 сільських лікарських амбулаторій. Підготовлено документи для Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України щодо забезпечення 28 сільських лікарських амбулаторій, що не потребують будівельних робіт, службовими автомобілями.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 липня 2018 року №599 “Про визначення єдиного замовника з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів в області ” Департамент будівництва та розвитку інфраструктури облдержадміністрації визначено єдиним замовником з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів в області.

07.06.2019.1

З метою забезпечення надання своєчасної, доступної та якісної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню області з 2014 року в області проводиться реформа вторинної ланки шляхом створення госпітальних округів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів на Херсонщині створено 4 госпітальних округи: Херсонський, Таврійський, Бериславський та Генічеський, а розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 22 березня 2017 року №197-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області» затверджені зазначені округи.

На теперішній час Госпітальними радами відпрацьовані перспективні плани розвитку Бориславського, Генічеського та Таврійського госпітальних округів, які на теперішній час затверджуються районними сільськими та селищними радами учасників Госпітальних округів.

Створення госпітальних округів та Госпітальних рад на території Херсонщини надає можливість створити потужну систему закладів охорони здоров'я у складі лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів надання спеціалізованої медичної допомоги, лікарень планового та відновного лікування, ХОСПІСів та консультативно-діагностичних центрів.

З метою проведення аналізу закладів охорони здоров’я щодо їх спроможності виконувати функції багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування в рамках госпітального округу, проводиться робота по Методології з визначення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І рівня табагатопрофільних лікарень інтенсивного лікування ІІ рівня   за підтримки проектуUSAID «Підтримка реформи охорони здоров’я ».

З метою поліпшення доступності та якості спеціалізованої нефрологічної допомоги мешканцям області 01 березня 2014 року на базі Херсонської обласної клінічної лікарні відкрито відділення гемодіалізу і перитонеального діалізу у складі центру нефрології, гемодіалізу і перитонеального діалізуз філією в Каховській центральній районній лікарні.

Враховуючи зростання кількості хворих із термінальною нирковою недостатністю та з метою збільшення доступності для населення спеціалізованої медичної допомоги, доцільне відкриття нових сателітних відділень гемодіалізу у м. Гола Пристань на базі Голопристанської та м. Генічеську на базі Генічеської центральних районних лікарень, які були відкриті і запрацювали в 2018 році.

В м. Херсоні на базі обласного онкологічного диспансеру створений Південний регіональний онкологічний центр для променевої терапії хворих на злоякісні новоутворенняу т.ч. на лінійних прискорювачах високодозної брахітерапії та радіоізотопної терапії і променевої діагностики онкологічним хворим областей Херсонської, Миколаївської та частини Запорізької.

З метою підтримки та створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу області, забезпечення потреб регіонального ринку праці у фахівцях з гостродефіцитних спеціальностей, відповідно до Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 року №1236 «Про затвердження умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», було розроблено обласну програму «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки (далі Програма), яку затверджено рішенням ХІІІ сесії обласної ради від 10.04.2017 року №473. На реалізацію заходів програми заплановано кошти з місцевих бюджетів.

Відповідно до Програми, абітурієнти, які не набрали достатню кількість балів для навчання на бюджетній основі, мають можливість навчатися на контрактній основі у рамках реалізації обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки.

Згідно з дорученням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 22.03.2018 року № 34-д Департаментом охорони здоров’я був сформований список осіб, які бажають навчатися за гостродефіцитними спеціальностями в галузі медицини з подальшим працевлаштуванням у сільській місцевості.

Завдяки зусиллям обласної державної адміністрації, у 2018 році у Херсонському Національному державному університеті відкрито медичний факультет на базі факультету природознавства, здоров'я людини і туризму, де приступили до навчання студенти Херсонщини.

Робота з подальшого реформування медичної галузі області активно підтримується обласною державною адміністрацією та обласною радою, проводиться Департаментом охорони здоров’я за участю мешканців областей.

07.06.2019.4