ЗАТВЕРДЖЕНО      

                                                                                       Розпорядження   міського голови

                                                                                      17.02.2020 № 28 p

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

розвитку охорони здоров’я у м. Херсоні на 2020 - 2022 роки

На сьогодні у   м. Херсоні, як і в Україні, спостерігаються негативні демографічні тенденції. Чисельність населення щорічно скорочується вже протягом 15 років.

Негативну динаміку, насамперед, спричинили несприятливі соціально-економічні умови життєдіяльності та погіршення стану здоров’я, наслідком чого стало суттєве зниження народжуваності, збільшення показника смертності.

На початок 2019 року в м. Херсоні ( міськрада) проживало 322,4 тис. осіб. За   15 років кількість постійного населення зменшилася на 34380 осіб. За останні роки спостерігаються втрати населення від 1028 осіб у 2015 році до 2468 осіб у 2018 році. Доросле населення складає 81,9%. Наявність дитячого населення менше 20% свідчить про продовження старіння населення міста.

З 2015 року знизився показник народжуваності з 10,6 до 8,8 осіб на 1000 осіб населення у 2018 році (по Україні у 2018 році 8,7). Показник смертності населення відповідно зріс з 13,9   до 14,9 на 1000 осіб населення (по Україні у 2018 році 14,8). Природний приріст населення міста залишається негативним і становить 6,1 на 1000 осіб населення у 2018 році проти показника 2015 року 3,6 (по Україні у 2018 році 6,1).

Показник малюкової смертності знизився з 7,97 на 1000 народжених живими у 2015 році до 6,52 у 2018 році (по Україні на 1000 народжених живими у 2018 році 7,1). У структурі причин малюкової смертності:

- окремі стани, які виникли в перинатальному періоді, – 60%;

- вроджені вади розвитку – 20%;

- народжені передчасно та з низькою масою тіла – 65%.

Протягом 5 років не реєструються випадки материнської смертності.

Показник поширеності хвороб серед мешканців міста у 2018 році склав 194915,2 випадків на 100 тис. населення, показник захворюваності – 61826,5 випадків на 100 тис. населення.

Найбільш питому вагу у структурі поширеності хвороб займають хвороби системи   кровообігу, які складають 58895,7 випадків на 100 тис. населення (30,2%); злоякісні новоутворення – 3661,0 випадок на 100 тис. населення (1,88 %); хвороби органів дихання – 35692,9 випадків на 100 тис. населення ( 18,3%); хвороби органів травлення – 21282,0 випадки на 100 тис. населення.

Основні причини смертності населення міста – смертність, обумовлена серцево-судинними захворюваннями 962,8 випадків на 100 тис. населення, онкологічними захворюваннями – 179,8 випадків на 100 тис. населення, цереброваскулярними хворобами – 360,7 випадків на 100 тис. населення, зовнішніми причинами захворюваності та смертності – 96,3 випадків на 100 тис. населення.

Ситуація з медичними кадрами у м. Херсоні станом на початок 2019 року залишалася складною. Укомплектованість лікарями склала 76,5%,середнім медперсоналом – 78,5%.  Вкрай недостатня забезпеченість лікарями первинної   ланки 74,3% .   У 2018 році кількість лікарів первинної ланки зменшилася на 15 осіб. Забезпеченість середнім медперсоналом склала 74,1 %.

Основною причиною неукомплектованості кадрами залишається відсутність соціально - побутових умов.

Стратегічна перспектива.

Показник

2018 рік

2022 рік

Рівень народжуваності немовлят на 1000 осіб населення

8,8

9,8

Середня очікувана тривалість життя, років

70,51

73

Зниження захворюваності на хвороби системи кровообігу, на 100 тис. населення

2539,3

2514,0

Зниження захворюваності на злоякісні новоутворення , на 100 тис. населення

494,3

485,7

Зниження захворюваності на хвороби органів дихання, на 100 тис. населення

26628.6

26096,0

Зниження захворюваності на туберкульоз, на 100 тис. населення

58,2

52.0

 

Стратегічні цілі розвитку охорони здоров’я в м Херсоні:

1. Забезпечення закладів охорони здоров’я автоматизованими робочими місцями з підключенням до Інтернету з метою контактування з Національною службою здоров’я України.

2. Забезпечення цілодобового зв’язку з міськими і обласними медичними закладами за рахунок телемедичних послуг.

3. Збільшення укомплектованості закладів охорони здоровя лікарями.

4. Зменшення захворюваності, у тому числі на вакцинокеровані інфекції.

5. Недопущення материнської та зниження перинатальної смертності.

Операційні цілі розвитку охорони здоров’я в м. Херсоні:

1. Забезпечення якості, доступності, своєчасності, безперервності надання первинної і вторинної медичної допомоги мешканцям міста.

2. Направленість медичного обслуговування на пацієнта.

3. Запровадження механізму програми медичних гарантій «гроші йдуть за пацієнтом».

Кроки реалізації дорожньої карти:

1. Автономізація медичних закладів.

2. Забезпечення надання телемедичних послуг у закладах охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

3. Розвиток   центрів високоспеціалізованої медичної допомоги.

4.   Проведення кадрової політики, забезпечення лікарями   міських закладів охорони здоров’я за рахунок впровадження стимулу   медичних працівників.

5. Реалізація урядової програми «Доступні ліки».

6. Подальший розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги.

7. Медична та психологічна реабілітація   населення міста.

8. Здорова дитина – пріоритет у розвитку системи охорони здоров’я.

Крок 1. Автономізація медичних закладів.

1.1.   Забезпечення   закладів   охорони здоров’я автоматизованими    робочими місцями   та підключення до мережі Інтернет з метою контактування з Національною службою здоров’я України.

 

Мета

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення закладів охорони здоров’я автоматизованими робочими місцями з підключенням до     Інтернету з метою   контактування з НСЗУ – 100%

Управління охорони здоровя міської ради, керівники закладів охорони здоров’я

І квартал 2020 року

 

Крок 2. Забезпечення надання телемедичних послуг у закладах охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги

1.1. Створити на базі міських лікарень кабінети телемедичних послуг (консультацій).

 

Мета

Відповідальні

Термін виконання

Створити в закладах охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу, кабінети телемедичних послуг (консультацій) за профілями:

КНП     «Херсонська міська клінічна лікарня                           ім.О.С.Лучанського» – кардіологічний, гастроентерологічний,

хірургічний,

ортопедичний;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня                           ім. Є.Є. Карабелеша» – неврологічний, ангіохірургічний, реаніматологічний,

проктологічний,

отоларингологічний;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня                           ім. А і О Тропіних»   –

травматологічний,

ендокринологічний, офтальмологічний, гнійної

хірургії;

Управління охорони здоровя міської ради, керівники закладів охорони здоров’я

І півріччя 2020 року

КНП « Херсонський   міський перинатальний центр ІІ   рівня ім. З.С. Клименко» –акущерсько-гінекологічний.

   

 

Крок 3.   Розвиток   центрів високоспеціалізованої медичної допомоги.

3.1. Забезпечення   удосконалення надання медичної допомоги на вторинному рівні в   міському «Центрі серця»   на   базі   КНП « Херсонська міська       клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»,   в міському інсультному центрі   на базі КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша», в КНП « Херсонський   міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко».

Крок 4. Проведення кадрової політики, забезпечення лікарями   міських закладів охорони здоров’я  за рахунок впровадження стимулу   медичних працівників.

4.1. Забезпечення прозорості оплати праці

4.2. Інвестування в розвиток кадрового потенціалу.

4.3. Зростання ефективності роботи медичних працівників на основі підвищення   технологічного оснащення.

Крок 5. Реалізація урядової програми «Доступні ліки».

5.1. Сприяння розширенню мережі аптечних закладів, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки».

Крок 6. Подальший розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги.

6.1. Будівництво лікарської амбулаторії в с. Степанівка.

6.2. Забезпечення необхідних умов праці медичних працівників   в існуючих лікарських амбулаторіях.

Встановлено перелік багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (далі – БЛІЛ) першого та другого рівнів, до складу якого входять:

 

БЛІЛ II:

1.КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради.

БЛІЛ І:

1. КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради.

2. КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А і О Тропіних» Херсонської міської ради.

6.3. Оптимізація   міських закладів охорони здоров’я   розглядатиметься   після   укладання договорів с НСЗУ, а саме:

-  КНП « Херсонська міська   стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради;

- КНП « Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради;  

- КНП « Херсонський   міський перинатальний центр ІІ рівня  ім. З.С. Клименко»;

- КНП «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради;

- КНП « Херсонський міський психіатричний центр» Херсонської міської ради;

-  КНП « Херсонський міський протитуберкульозний диспансер» Херсонської міської ради.

Крок 7.   Медична та психологічна реабілітація населення міста.

7.1 Організація проведення медичної і психологічної реабілітації хворих міста з використанням досвіду спеціалістів і   потужності фізіотерапевтичних відділень     ( кабінетів) та ЛФК.

Мета

Відповідальні

Термін виконання

Забезпечення медичною реабілітацією усіх верств населення

Управління охорони   здоровя міської ради, керівники закладів охорони здоров’я

Постійно

 

Крок 9. Здорова дитина пріоритет у розвитку системи охорони здоров’я.

9.1. На сучасному етапі однією з найважливіших умов є збереження та зміцнення здоров’я дітей, запобігання зростанню захворювань.

Мета

Відповідальні

Термін виконання

1. Зниження показника захворюваності дітей   щороку   на 1-2 %

Управління охорони здоровя міської ради, керівники закладів охорони здоров’я

Протягом року

2. Зниження показника захворюваності органів травлення (14,1 випадків на 1000 дітей) на 2%

-«-

-«-

3. Пропаганда грудного   вигодовування

-«-

-«-

4. Охоплення вакцинацією всього дитячого населення (0-18 років)

Управління охорони   здоровя міської ради, керівники закладів охорони здоров’я разом з управлінням освіти

2020 рік

5. Подальший розвиток     міського центру планування сім’ї

Управління охорони   здоровя міської   ради, КНП «Херсонський   міський   перинатальний центр ІІ рівня                             ім. З.С. Клименко»

2020 рік

 

Дорожня карта може бути змінена після   укладання договорів закладами охорони здоров’я з НСЗУ.

Положення дорожньої карти   враховуватиметься при прийнятті нормативних   актів Херсонської міської ради у галузі   охорони здоров’я.

В.о.начальника управління охорони

здоровя, заступник начальника                               Ірина ДЕМЕШКО