НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Міністерство охорони здоров’я України

Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги 2010 рік

Наказ МОЗ України від 30.08.2010 року № 735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 02.11.2012 № 866 "Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 23.02.2013 року № 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню"

Наказ МОЗ України від 27.03.2013 № 240 "Про затвердження Примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини"

Наказ МОЗ України від 28.03.2013 № 249 "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 24.07.2013 р. № 629 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу"

Лист МОЗ України від 07.04.2014 р. № 3.09/9406 "Про пріоритетний розвиток первинної ланки охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 29.07.2016 № 801 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

Наказ МОЗ України від 02.09.2016 № 928 "Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33"

Постанова КМУ України від 30.11.2016 № 932 "Про затвердження Порядку створення госпітальних округів"

Розпорядження КМУ України від 22.03.2017 № 197-р "Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області"

Закон України від 06.04.2017 № 2002-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я"

Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

Закон України від 14.11.2017 № 2206-VIII "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості"

Наказ МОЗ України від 18.12.2017 №1621 "Про внесення змін до Примірного положення про госпітальний округ"

Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

Електронний інструмент з фінансового планування доходів та видатків ПМД на 2018 рік

Методичні рекомендації «Організація надання первинної медичної допомоги поза годинами прийомупацієнтів»

Наказ МОЗ України від 26.01.2018 року № 157 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України"

Наказ МОЗ України від 06.02.2018 року № 178/24 "Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 року № 503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 року № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"

Постанова від 28.03.2018 року № 283 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню"

Постанова від 28.03.2018 року № 391 "Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення"

Постанова КМУ України від 25.04.2018 року № 410 "Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій"

Постанова КМУ України від 25.04.2018 року № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я"

Наказ МОЗ від 29.05.2018 року № 1023 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 "

Розпорядження ХОДА від 16.10.2018 року N 755 "Про внесення змін до Плану спроможної мережі закладів охорони здоров’я області з надання первинної медичної допомоги сільським мешканцям, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 травня 2018 року № 421"

Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства

Наказ МОЗ від 08.04.2019 року № 797 "Про   внесення   змін   до Примірного   табеля   матеріально-технічного   оснащеннязакладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первиннумедичну допомогу"